REFERENCIE

Sortiment naších výrobkov sa využíva v doprave, stavebníctve, automobilovom, potravinárskom a elektrotechnickom priemysle, ďalej vyrábame prvky svietidiel a celé svietidlá značky MARECO LUCE, časť výroby tvoria rôzne potreby pre domácnosť

Automotive:
VOSLOH DRÁŽDNÍ TCHNIKA, CZ
ŽPSV,CZ
VVED TECHNIKA, SK
ÚVAR, CZ
STAVEBNÁ ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOST, SK

Stavebníctvo:
GEOFF, SK
METALCOM, SK
INŽINIERSKE STAVBY, SK
IRPEX, SK
KAMA Hydroizol, SK

Potravinársky priemysel:
Saravini, AT
NTL Logistik, SK

Elektrotechnika:
EMTEST, SK
ESE EURO SYSTEM ELEKTRONIK, SK

Ostatné sektory:
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, SK
DKI PLAST, SK

Osvetlenie:
MARECOLUCE, IT
AMI, SK
ELESVIT, SK
ELDIN, SK
ES-PRO, SK
EUROLUX, SK
LABANC, SK
LIGHTECH, SK
LIGHT DESIGN, SK
INLUX, SK
SLOVEX ALFA, SK
VEREX, SK
ZPA BRNO, CZ
ART-METAL, PL
GAMMA VOX, HU
HOLUX LIGHTING SYST., HU
LENA LIGHTING, PL LIGHTING TECHNOLOGIES, RU
LUSIANNTA ARTICOS DE ILUMINACAO, PT
LUXAN, PL
NEXTER, RU
PANLUX, CZ
PETRIDIS LIGHTING, GR
ROSA, PL
SU-MA, PL
S.C. ELBA, R
VERNERS, LV

...späť