O NÁS

Sme moderná spoločnosť so 100 % účasťou zahraničných partnerov s dlhoročnými skúsenosťami so spracovávaním termoplastov technológiou vstrekovania (vstrekovanie plastov) a vyfukovania.

Činnosť tejto spoločnosti s celkovým počtom zamestnancov 27 nadväzuje na viac než 35-ročné skúsenosti v technológii spracovania technických plastov. Sortiment výrobkov tvoria prevažne technické výstreky s uplatnením v stavebníctve, strojárenstve a elektrotechnickom priemysle. Dominantné miesto zaberajú výstreky krytov pre osvetľovaciu techniku vrátane doplnkov, taktiež výrobky používané pri výrobe a regenerácii železničných podvalov.

Spracovávané sú tu nasledovné typy surovín: LDPE, HDPE, PP, PS, ABS, PA6 a PA66 vrátane ich kompozitov (sklené vlákno, retardér horenia, minerálne plnivá apod.), PMMA, PC, POM domácej i zahraničnej produkcie.

Spoľahlivosťou v trvalom dodržiavaní kvality produkcie a dohodnutých termínov dodávok sme si získali dôveru našich hlavných odberateľov v mnohých krajinách.
Naše výrobky sú expedované okrem územia SR aj do ďalších krajín Európskej únie (najmä Česká republika, Taliansko).

Strojný park pozostáva zo strojov
- jednúčelové automaty na výrobu podvalových vložiek
- hydraulické stroje CS, BMB, OIMA so vstrekovacím objemom od 70 cm3 do 5000 cm3 a uzatváracou silou do 1100 t.
- plneelektrický vstrekovací stroj od firmy Mitshubishi so vstrekovacím objemom od 200 cm3 do 600 cm3 a uzatváracou silou do 230 t
Tento strojový park dopĺňajú ďalšie prídavné technologické zariadenia pre sušenie surovín, temperáciu foriem a reguláciu foriem s horúcim vtokovým systémom HASCO.

Naša spoločnosť získala certifikát Systému riadenia kvality podľa noriem radu ISO/DIS 9001:2000 od spoločnosti SGS Slovakia s.r.o., Košice.

...späť